Etiket: iş kurmak

Kosgeb Genç Girişimci Destekleri

Kosgeb Genç Girişimci Destekleri

Kariyer
Kosgeb tarafından 2016 yılı boyunca dağıtılmış olan desteklerde, gençlere ayrılan paylara baktığımız zaman, milyarlarca liranın kullanıldığını görmekteyiz. Böyle bir durumun ortaya çıkmasında birçok neden vardır. Hepsinden önce, üniversite eğitimi almış olan kişilerin, alanı ile ilgili bir sektörde kendi işlerini kurmalarının hem kendileri hem de ülke ekonomisi açısından önemli olmasıdır. Çünkü, özel sektörün ağırlıklı olduğu ülkemizde, gençlerin iş bulması ne yazık ki kolay olamıyor. Bundan dolayı kendi işlerini kurarak ülkedeki işsizlik sorununa da katkı sağlamaları beklenen kişilere, KOSGEB genç girişimci destekleri verilmektedir. Kosgeb Genç Girişimci Destekleri 2016 yılı boyunca çok farklı sektörlerde dağıtılan kredi ve hibeler, temel şartlar ile de sınırlandırılmıştır. Eğ